1.

اثر محیط‌های ‌کشت مختلف بر زهرآگینی کنیدی‌ها و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae علیه مراحل مختلف نموی سن گندم Eurygater integriceps

دوره 44، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 225-234
سیامک روشندل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن عسکری؛ حسین اللهیاری؛ رسول مرزبان

2.

تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-97
فاطمه همتیان؛ طیبه امیرخانی

3.

مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae)

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 167-172
آیدا خرم نژاد؛ رضا طلایی حسنلویی؛ اکبر قاسمی کهریزه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب