1.

بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 29، شماره 29، شهریور 1386
unknown

2.

بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان

دوره 17، شماره 5، دی 1383
دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش؛ نسترن حاجی حیدری

3.

تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1377
دکتر ایرج نوروش؛ قادر صادقیان آژیری

4.

تحلیلی بر سیر تحولات سیستم های اطلاعات مدیریت- MIS- و رویکردهای جدید آن

دوره 13، شماره 0، تیر 1381
دکتر سیدمحمد محمودى

5.

رویکرد مهندسی به تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی یک پیشنهاد برای محققان با تاکید بر مورد ایران

دوره 39، شماره 4، آبان 1384
جعفر محمودی

6.

عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک

دوره 16، شماره 1، تیر 1382
دکتر امیرمانیان

7.

نقش سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک

دوره 53، شماره 0، تیر 1380
دکتر امیر مانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب