1.

تعیین طیف‌های طراحی افقی و قائم برای ساختگاه‌های سنگی براساس داده‌های شتاب‌نگاری ایران

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 37-50
سید حسن موسوی بفروئی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ نوربخش میرزائی

2.

تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381
خسرو برگی؛ کارولوکس؛ حسین رحامی

3.

طیف‌ها‌ی‌ طرح برای ساختگاه‌های سنگی ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیف‌ها‌ی‌ حاصل از تحقیقات منطقه‌ای

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-16
حمیدرضا جوان امروز؛ مرتضی اسکندری قادی؛ نوربخش میرزائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب