601.

طراحی الگوی جامع نقش رادیو و تلویزیون‌های محلی و ملی در مدیریت مخاطرات طبیعی ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 211-232
سیاوش صلواتیان

602.

طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388
حسین معماریان

603.

طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40
طهمورث حسنقلی پور؛ محمود بهمنی؛ محمد جواد ایروانی؛ هاشم آقازاده؛ مرتضی انوشه

604.

طراحی مدل مؤثر کنترل استراتژیک در سازمان‌های ورزشی ایران: با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 223-240
شمس الدین رضائی؛ امیرحسین منظمی

605.

طراحی و تدوین برنامۀ راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 309-334
نازنین راسخ؛ سید نصر ا... سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری

606.

طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389
سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی

607.

ظاهرة الحریة و الوطنیة فی أشعار أبی القاسم اللاهوتی و جمیل صدقی الزهاوی (دراسة مقارنة)

دوره 11، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 159-184
حسن گودرزی لمراسکی؛ جواد محمد زاده

608.

عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و تورم در ایران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 639-658
نورالدین شریفی؛ سید محسن نبوی لاریمی

609.

عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران؛ فرامطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی موجود

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-80
هاشم داداش پور؛ نینا الوندی پور

610.

علل شکست کارآفرینان در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 163-184
هرا آراستی؛ منیره غلامی

611.

عملکرد و پیامدهای فعالیت تجاری کمپانی های ونشتورگ و تسنترسایوز شوروی در مناطق شمالی ایران ( 1300 تا 1306ش)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-136
سید حسن شجاعی دیوکلائی؛ محمدحسن پورقنبر

612.

عمل گرائی در سیاست خارجی و گسترش روابط اقتصادی ایران و چین (1999-1979)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387
محمدعلی شیرخانی؛ اکبر مهدیزاده

613.

عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در بین دانشجویان

دوره 31، شماره 1، زمستان 1386
سیدحسین سراج‏زاده؛ ایرج فیضی

614.

عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

دوره 45، شماره 1، بهار 1389
داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ اسماعیل برقی گلعذانی

615.

عوامل بیرونی مؤثر بر نظام ترویج کشاورزی ایران تا افق 1404 شمسی

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 157-166
سعید فعلی؛ غلام‌رضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی؛ اسماعیل شهبازی؛ سید جواد قریشی ابهری

616.

عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 663-686
زکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ محمد عمرانی

617.

عوامل خارجی مؤثر بر توسعه‌نیافتگی روابط ایران و گرجستان

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 935-950
الهه کولایی؛ مسعود رضائی

618.

عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1384
پروانه گلرد

619.

عوامل و موانع مؤثر بر حضور پزشکان اروپایی در جامعۀ ایرانِ عصر قاجار

دوره 8، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 15-35
حمید حاجیان پور؛ اکبر حکیمی پور

620.

غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 323-346
هادی یاقوت حردانی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادورخانی؛ مجتبی قدیری معصوم

621.

فراتحلیلی بر پژوهش‎های مدیریت دانش در سازمان‎های دولتی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 299-324
علی پیران نژاد

622.

فراز و فرودهای شعر کودک و شعر نوجوان ایران در سه دهه پس از انقلاب

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-100
مهدی حجوانی

623.

فرایند گرایش فلسفه سیاسی در ایران و اسلام

دوره 67، شماره 0، بهار 1384
دکتر علیرضا صدرا

624.

فرصت‌ها و محدودیت‌های نظام بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها (مطالعۀ موردی: ایران و مالزی)

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 453-469
کیمیا محمدی؛ بهادر زارعی

625.

فرضیة درون‌زایی تعرفه: مطالعه‌ای موردی برای ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-70
سعید راسخی؛ حسین داوریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.