1.

بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380)

دوره 38، شماره 41، تیر 1383
محمود حقیقى؛ فرزانه سخایى

2.

بررسی میزان سازگاری استنادهای پایان‌نامه های رشتة‌ تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 85 – 81 با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 151-315
فاطمه زندیان؛ نرگس آشوری

3.

تحلیل استنادی آرشیو مقالات پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

دوره 40، شماره 46، مهر 1387
فاطمه تصویری قمصری؛ محمدرضا جهان‏نما

4.

تحلیل استنادی پایان ناهه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشکده فنی، دانشگاه تهران از سال 1370 – 1379

دوره 37، شماره 1، فروردین 1382
نوشین فروزانی

5.

تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376)

دوره 39، شماره 44، مهر 1386
رستم مظفری غربّا؛ غلامرضا فدائی؛ عباس حری

6.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و اد بیات فارسی دانشکده ادبیات

دوره 36، شماره 39، اردیبهشت 1381
با هره آژیده

7.

تحلیل استنادی مآخذ رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 1386 و 1387

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
محمد خبیری؛ مینا بشارتی؛ نرگس آشوری؛ مریم رضوانفر

8.

تحلیل استنادی مدخل های اعلام تاریخی غیرشخص لغت ناهه دهخدا

دوره 37، شماره 1، فروردین 1382
شعله احتشامی

9.

تحلیل سیر تکاملی پژوهش‌های جهانی کارآفرینی با فنون علم‌سنجی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 575-594
روزبه حبیبی؛ رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه

10.

ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 127-274
حسن عابدی جعفری؛ علی اصغر پورعزّت؛ مجتبی امیری؛ فاطمه دلبری راغب

11.

شناسایی و توصیف الگوها و ماهیت دانش و تحقیقات مقالات تألیفی مدیریت ورزشی (1390-1386)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 173-189
مجتبی امیری؛ زینب مندعلی زاده

12.

صفحه فشرده گزارش های استنادی مجله (ICR) چگونگی کاربرد آن در مطالعات کتابسنجی

دوره 38، شماره 41، تیر 1383
رویا مقصودی دریه

13.

مطالعه رفتارهای استنادی دانشجویان دوره دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه براساس پایانه‌نامه‌های آن‌ها در سال‌های 1380-1384

دوره 42، شماره 48، آبان 1387
فرشاد خاموشیان (پرهام¬نیا)سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب