1.

" ا ستعا ذ ه " در تفاسیر ادبی و روایی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1383
دکتر سید ا میر محمودا نوا ر

2.

بانگ صفیر

دوره 56، شماره 3، آذر 1384
دکتر احمد احمدى

3.

قرآن چگونه هدایت می کند

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر محمد دزفولى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب