1.

استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 245-275
جمال الدین علی خواجه پساوه ئی

2.

انواع روایی سنتی در ادب فارسی

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر نجم الدین جباری؛ دکتر علی محمد حق شناس

3.

بانگ صفیر

دوره 56، شماره 3، آذر 1384
دکتر احمد احمدى

4.

بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
گئورگى ولاد یمیرویچ ماسکوین؛ جان الله کریمى مطهر

5.

تجلی اسطوره در مثنوی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر عبدالرضا سیف

6.

تصویر زن در قصه های عامیانة فرهنگ بختیاری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 239-260
حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبد وند

7.

جفری چاسرو قصه های کنتربری

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر جاوید قیطانچی

8.

سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
ایلمیرا دادور؛ سمانه رودبار محمدی

9.

گفتاری درباره قصه و نمایش

دوره 9، شماره 0، تیر 1380
فرشاد فرشته حکمت

10.

نقد کهن‌الگویی شخصیت «درویش» در قصۀ نوش‌آفرین گوهرتاج

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 89-110
سعید واعظ؛ زهرا منوچهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب