1.

استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 245-275
جمال الدین علی خواجه پساوه ئی

2.

انواع روایی سنتی در ادب فارسی

5و4، شماره 0، بهار 1381
دکتر نجم الدین جباری؛ دکتر علی محمد حق شناس

3.

بانگ صفیر

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384
دکتر احمد احمدى

4.

بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف

دوره 7، شماره 12، بهار 1381
گئورگى ولاد یمیرویچ ماسکوین؛ جان الله کریمى مطهر

5.

تجلی اسطوره در مثنوی

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر عبدالرضا سیف

6.

تصویر زن در قصه های عامیانة فرهنگ بختیاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 239-260
حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبد وند

7.

جفری چاسرو قصه های کنتربری

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
دکتر جاوید قیطانچی

8.

سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ

دوره 12، شماره 39، پاییز 1386
ایلمیرا دادور؛ سمانه رودبار محمدی

9.

گفتاری درباره قصه و نمایش

دوره 9، شماره 0، تابستان 1380
فرشاد فرشته حکمت


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.