1.

" ا ستعا ذ ه " در تفاسیر ادبی و روایی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1383
دکتر سید ا میر محمودا نوا ر

2.

بازتبیین ماهیت و خلقت ابلیس با رویکردی تفسیری- عرفانی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 386-367
محمد علی صنعتی نجار

3.

بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 41-58
رعنا رئیسی

4.

بررسی و نقد جریان جبرگرایی عرفانی در دفاع از ابلیس

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 85-109
عبدالله محمّدی پارسا؛ حسن سعیدی

5.

ساتیر درنقاشی های محمد سیاه قلم نوشته جیمز وایت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 104-135
ستاره نصری

6.

مطالعه بازنمایی شیطان در نگاره های داستان آدم (ع) و حوا

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-84
زهره طباطبایی جبلی؛ رویا عزیزی

7.

نظریۀ عدم اشتراک لفظی معنای عبادت در قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 577-594
فتح الله نجارزادگان؛ نجمه کیوان نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب