1.

تجلی طب در ادبیات کهن

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر برات زنجانى؛ دکتر مریم السادات اسعدى

2.

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا از نگاه متکلمان

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 239-255
فاطمه مینایی

3.

مبادی علوم طبیعی

دوره 66، شماره 0، دی 1378
رضا محمد زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب