1.

از سبک تا هویت در معماری

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 65-74
حسین تقوایی

2.

بررسی آموزش پدال در نوازندگی پیانو همراه با مروری بر وضعیت آموزشی آکادمیک در ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 15-22
یاشار سیدین

3.

بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 61-72
احمد ذاکری

4.

بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای)

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 75-86
محمد کیومرثی جرتوده

5.

بوطیقای غزل قیصر امین پور

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 221-240
یدالله نصراللهی

6.

بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 39-56
علی شیخ الاسلامی؛ محمد رضایی

7.

پایین آوردن وزن ساختمانی در ناسازی

دوره 9، شماره 0، تیر 1380
مهندس حسین مظفری ترشیزی

8.

تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-40
مرضیه بلیغی؛ آرزو عبدی؛ نسیمه قیصری

9.

تأمّلی در شاخص سبک و نماد در مطالعة شواهد باستان شناختی و نقش آنها در میزان دسترسی به حوزة ادراکات گذشته

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 185-198
حکمت¬ا... ملّاصالحی؛ سیما یدالهی

10.

جفری چاسرو قصه های کنتربری

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر جاوید قیطانچی

11.

خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-15
علی محمد موذنی؛ نسرین زرگرزاده دزفولی

12.

سبک در ترجمه: راهکارهای فردی صالح حسینی از رهگذر همگانی‌های ترجمه در ترجمة خشم و هیاهو

دوره 16، شماره 62، تیر 1390، صفحه 23-42
ابوالفضل حری

13.

سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی

دوره 14، شماره 55، دی 1388
علی افخمی؛ سیدضیاءالدین قاسمی

14.

سفال‌های غیردالمایی در بستر دالمایی: تشخیص باستان‌شناختی و توضیح آزمایشگاهی نمونۀ موردی: سها چای تپه زنجان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 53-70
رقیه رحیمی سرخنی؛ کمال الدین نیکنامی؛ معین اسلامی

15.

سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تیر 1378
دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی

16.

شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در شعر خاقانی و ناصر خسرو

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 41-66
موسی پرنیان؛ شمسی رضایی

17.

عوامل اجتماعی مؤثر در نمایشنامه‏ ها و نمایشنامه‏ نویسان ایرانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-106
اعظم راودراد

18.

مثلث تغییر

54و55، شماره 4، دی 1383
دکتر محمود شکیب

19.

نقد ترجمة داستان «درس‌های فرانسه» از دیدگاه نظریة سخن‌کاوی (بررسی موردی: سبک، لحن، نشانه‌های سجاوندی)

دوره 14، شماره 52، شهریور 1388
حسین غلامی؛ علی سعیدی

20.

واکاوی سه اثر از مجموعه داستان‌های نیکولاکوچولو بر پایهی نظریهی «خواننده‌ی درون متنِ » ایدن چمبرز

دوره 28، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 245-270
فرشته محجوب؛ سید کامران کسایی؛ رضوان ابوترابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب