1.

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
محمد رزم کبیر؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ امیر رشیدی؛ محمد باقر صیاد نژاد

2.

بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
احمد زارع شحنه؛ حسن محمدی عمارت؛ ناصر کاشانیان؛ رضا اسدی مقدم

3.

بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی

دوره 58، شماره 3، آبان 1382
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر سکینه اسدزاده

4.

تغذیه گاوهای شیری در طول شیردهی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 19-24
امیر حسین سر زعیم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب