1.

اثرات بیهوشی با زایلازین - کتامین بر روی درجه حرارت، تنفس ضربان قلب، فشار خون سرخرگی و گازهای خونی در گوسفند

دوره 59، شماره 3، آبان 1383
دکتر علی بنی آدم؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر یداله احمدی فر

2.

اثرات مرکزی زایلازین و یوهمبین بر حساسیت به درد طی مراحل مختلف سیکل استروس در موش صحرایی

دوره 65، شماره 3، مهر 1389
مهناز طاهریان فرد؛ نسیم زنگویی

3.

ارزیابی بی حسی اپیدورال خلفی با ترکیب زایلازین و کتامین در اسب

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر اسدا... کریمان

4.

بررسی اثرات ضددردی و جانبی انفوزیون همزمان لیدوکایین و زایلازین در اسب

دوره 72، شماره 4، دی 1396، صفحه 485-490
حمید توانایی منش؛ افروز آذرنوش؛ فریدون صابری افشار؛ محمد مهدی دهقان؛ وحید اکبری نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب