1.

ارائه الگوی خصوصی سازی باشگاه های ورزشی کشور عراق

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 150-130
مهند حسن عطیه الهرموش؛ مهدی سلیمی

2.

افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384
دکتر سید محمد حسین رضوی

3.

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود ، رهیافت جدید

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 49-68
حمید احمدی؛ سجاد ستاری

4.

اقتصادسیاسی کنکور (تبیینی از گرایش دانش‌آموزان به رشته تجربی)

دوره 30، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 7-26
محمد فرهادی؛ فاطمه نوری؛ وکیل احمدی

5.

تأمین مالی پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT )

دوره 1، شماره 2، مهر 1389، صفحه 101-122
مجید غمامی

6.

تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعة ورزش

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 83-106
مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری؛ فاطمه دلبری راغب

7.

تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش در ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 201-222
مجتبی احمدی؛ محمد علی نودهی

8.

خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

9.

خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385
سید محمد حسین رضوی

10.

ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
ابوالقاسم مهدوی؛ احمد میدری

11.

سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1383
زهرا علمی

12.

فقر آسیب پذیری و توسعه مطالعه موردی منطقه روستایی گرمسار

دوره 20، شماره 0، آذر 1381
مصطفی ازکیا

13.

مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان

2-40، شماره 4، بهمن 1388
اعظم بهرامی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مریم محمودی

14.

موانع توسعة تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست‌های کلی اصل 44

دوره 3، شماره 10، مهر 1390
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی؛ الیاس نادرانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب