1.

ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی

2-173، شماره 0، فروردین 1384
کمال الدین نیکنامى

2.

آماربرداری درختان حاشیه معابر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برگرفته از Google Earth و اندازه گیری زمینی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان ساری)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-60
سیده کوثر حمیدی؛ منوچهر نمیرانیان؛ جهانگیر فقهی؛ مرتضی شعبانی

3.

بررسی پایداری تنوع گونه‌های درختی جنگل با بهره گیری از قطعه‌های نمونه متداول در طرح‌های جنگلداری (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود، نوشهر)

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388
زهرا نوری؛ جهانگیر فقهی؛ سیدجلیل علوی

4.

تعیین مناسب ترین روش آمار برداری در جنگلداری شهری

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
پریسا پناهی؛ محمود زبیری؛ سیدمحسن حسینی؛ مجید مخدوم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب