1.

«برنامه ریزی محله- مبنا» رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385
خلیل حاجی پور

2.

ترکیب‌های سازوار و التقاطی در نظریه‌های روان‌شناختی و تربیتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 77-88

3.

دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-208
سید حسن شبیری زنجانی

4.

مالکیت و آزادی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 51-67
ناصر کاتوزیان؛ رحیم پیلوار

5.

ماهیت و مبنای قلمرو نظریۀ عمومی ارش و مقایسۀ آن با نظریۀ تقلیل ثمن در کنوانسیون وین

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 213-241
حمیدرضا بهروزی‌زاد؛ نجادعلی الماسی

6.

مبانی معرفت‌شناختی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 269-296
حمیدرضا شاکرین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب