1.

بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 129-148
ساسان مهرانی؛ احد حسینی؛ حسن حیدری؛ احمد پویانفر

2.

بررسی تاثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران

دوره 10، شماره 26، بهمن 1387
محمدعلی بابایی زکلیکی؛ ژیلا احمدوند

3.

بررسی تاثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 27، تیر 1388
سیدجلال صادقی شریف؛ حجت بهادری

4.

بررسی تطبیقی میزان افشای اختیاری در شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ و پذیرفته‎ شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از واگذاری

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 501-520
احمد ناصری؛ مهدی ادیبیان؛ جواد ادیبیان

5.

تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، آذر 1388
سید جلال صادقی شریف؛ محمد کفاش پنجه شاهی

6.

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1387
محمد نمازی؛ احسان کرمانی

7.

تبیین نقش ساختار مالکیت بنگاه در فرایند تصمیم‌گیری استراتژیک هیئت‌مدیره: مطالعه چندموردی بانک‌های دولتی، شبه‌خصوصی و خصوصی

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 550-583
محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان؛ عباس نرگسیان

8.

ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
ابوالقاسم مهدوی؛ احمد میدری

9.

فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 59-84
محمدرضا عباس زاده؛ رضا حصارزاده؛ مهدی جباری نوقابی؛ سولماز عارفی اصل

10.

مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 541-562
غلامرضا کرمی؛ علیرضا شهابی

11.

ویژگی‌های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 3، مهر 1388
سید حسین سجادی؛ منصور زراء نژاد؛ علیرضا جعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب