1.

آثار بلندمدت آبیاری با آب آلوده بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعة موردی: اراضی حاشیة رودخانة قره‌سو)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 73-87
حسین میزائی تختگاهی؛ هوشنگ قمرنیا؛ مقداد پیر صاحب؛ نظیر فتاحی

2.

کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش سبز)

دوره 5، شماره 2، مهر 1382، صفحه 19-27
آرش ذامیادى؛ على رضا حسن اقلى؛ عبدالمجید لیاقت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب