1.

ارائۀ الگوی نمایه‌سازی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی برمتن و مبتنی بر محتوا

دوره 54، شماره 3، پاییز 1399
سودابه درخشنده؛ فرشته سپهر؛ زهرا اباذری؛ نشانه پاکدامن

2.

استفاده ی کاربردی از فناوری اینترنت به عنوان ابزار تحقیق

دوره 35، شماره 37، بهار 1380
دکتر محمود امید

3.

تأثیر درس شیوه بهره‌گیری از کتابخانه بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان

دوره 39، شماره 44، پاییز 1386
امیر حسین حاجی اکبری

4.

حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 483-502
نسرین طباطبائی حصاری

5.

رویکرد سوم در روش پژوهش با تأکید بر پژوهش‌های بازیابی اطلاعات: یگانش دو روش کمی و کیفی

دوره 53، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-1
محسن نوکاریزی؛ مهدی زینالی تازه کندی

6.

سنجش میزان تکرار اطلاعات در بازیابی اطلاعات فارسی از وب با مقایسۀ موتورهای کاوش عمومی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-254
سمیرا گوهری؛ لیلا مکتبی فرد؛ حمیدرضا جمالی مهموئی

7.

مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد جستجو در موتورها و فراموتورهای جستجو

دوره 49، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 511-593
فاطمه زندیان؛ اصغر مسعودی نصر آبادی؛ معصومه لطیفی؛ لیلا زادولی خواجه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.