76.

تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-122
محمد ابراهیم نوریان سرور؛ محمد مهدی معینی

77.

تأثیر تغذیه سیلاژ آرتیچوک بر مصرف خوراک، گوارش‌پذیری و تولید پروتئین میکروبی در گوسفند

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 257-268
نادر پاپی

78.

تأثیر جیره‏های گلوکوژنیک مکمل‌ شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی در میش

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 191-200
حامد کرمانی موخر؛ آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ حمید کهرام

79.

تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 363-374
محمد ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

80.

تأثیرعصاره گل گاو زبان (Echium amoenum) بر متابولیت های پلاسمای خون و برآورد گاز متان بره های نر مهربان

دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 273-282
ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

81.

تأثیر عصارۀ تفالۀ انگور بر پارامترهای تولید گاز و جمعیت تک‌یاخته‌های شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند

دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 375-384
محمد جواد ابرقوئی؛ یوسف روزبهان

82.

تاثیر غلظت های مختلف کلسیم بر الگوی حرکت اسپرم اپیدیدیمی گوسفند در محیط BO تعدیل شده

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386
لادن عمادی؛ پرویز تاجیک؛ پژمان میرشکرایی؛ وهاب باباپور

83.

تاثیر غلظت های مختلف کلسیم بر الگوی حرکت اسپرم اپیدیدیمی گوسفند در محیط BO تعدیل شده

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 177-182
پرویز تاجیک؛ پرویز تاجیک؛ پژمان میر شکرایی؛ وهاب باباپور

84.

تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-102
سیدسعید موسوی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ علی مصطفی تهرانی؛ حمید رضا میرزایی الموتی

85.

تأثیر لیکوپن و مکمل انرژی بر غلظت ایمنوگلوبولین ‌G در خون و آغوز تولیدی میش‌های آبستن

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 557-567
روزبه فلاح؛ علی کیانی

86.

تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیه وباکتری های تولید کننده اسید لاکتیک بر قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه و خون گوسفند

دوره 66، شماره 1، بهار 1390، صفحه 47-99
کامران رضایزدی؛ کامران رضا یزدی؛ علی نیکخواه

87.

تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه

دوره 56، شماره 1، تابستان 1380
دکتر تقی قورچی؛ دکتر محمد رضائیان؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر غلامرضا قربانی

88.

تجزیه و تحلیل غنی‌سازی مجموعه‌های ژنی با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی جهت شناسایی ژن‌ها و مسیرهای مرتبط با تعداد نتاج در نژادهای مختلف گوسفند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 325-335
امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ حسین محمدی؛ محمد حسین مرادی

89.

تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
امیر رشیدی؛ فریدون شاهرودی؛ علی نیکخواه؛ یحیی اصغری

90.

ترانسفکشن اسپرم انزالی گوسفند با پلاسمید حاوی ژن لیزوزیم انسانی

دوره 69، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 245-254
خسرو حسینی پژوه؛ پرویز تاجیک؛ مرتضی کریمی پور؛ مهدی بهدانی؛ سید مجتبی داودی

91.

تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR

دوره 75، شماره 1، بهار 1399، صفحه 8-16
روح اله فتاحی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ نرگس امینی نیا

92.

تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381
کتر علی مجابی؛ دکتر حسین محمودی؛ دکتر تابنده شریعتی

93.

تعیین سویه کیست‌های هیداتید گوسفندان و بزهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند با روش‌های مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از ژن ITS1

دوره 76، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 146-153
سوسن انصاری؛ حسن برجی؛ ابوالقاسم نقیبی

94.

تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقة فریدون‌شهر برای چرای گوسفند

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 595-607
ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ حسین ارزانی

95.

تعیین گونه های عامل بابزیوز گوسفندی و پراکندگی کنه ها در گوسفندان بیمار شهرستان اردبیل

دوره 59، شماره 1، بهار 1383
دکتر موسی توسلی؛ دکتر شاهین حاجی قهرمانی

96.

تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند

دوره 56، شماره 1، تابستان 1380
دکتر احمدرضا محمدنیا؛ دکتر عصمت خرم

97.

تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمدعلی طالبی

98.

تعیین نیاز غذایی روزانه گوسفند نژاد لری در مراتع فریدونشهر

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 217-229
ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ شیوا رشیدی

99.

تغییرات دمای بدن، تعداد تنفس، ضربان قلب و برخی فراسنجه های بیوشیمیسرم گوسفندان جیرفت در طول استرس گرمایی تابستانی

دوره 70، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 333-339
یدالله بدخشان؛ جلیل آبشناس

100.

توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش

دوره 52، شماره 3، پاییز 1376
دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمود امین لاری؛ دکتر محمدحسن یوسفی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.