1.

ارائه برنامة راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی به روش A’WOT (مطالعة موردی : میناب)

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 93-108
سید علی جوزی؛ محسن دهقانی؛ مرتضی زارعی

2.

ارائه مدلی برای دستیابی به بهترین مسیر در شبکه بر اساس معیارهای چندگانه

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381
دکتر منصور مومنی

3.

ارزیابی رابطه تناظر یک به یک بین درجات مشارکت با درجات نیازهای غالب و ارائه مدلی کامپیوتری مربوطه

دوره 2، شماره 2، مهر 1383
دکتر على اکبر فرهنگى؛ مهندس میکائیل برقى

4.

اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

دوره 17، شماره 5، دی 1383
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ مهندس میکائیل برقی؛ دکتر عزت اله اصغری ز اده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ رضا قربانی

5.

بررسی آسیب‌پذیری نواحی شهری در برابر سیل با استفاده از روش تاپسیس (مطالعۀ موردی: منطقۀ عظیمیه، شهر کرج)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-36
مینا پوراسمعیل؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ امیر رضا کشتکار

6.

تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چند شاخصه نسبت به نوع تکنیک مورد استفاده مطالعه ای موردی

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381
دکتر سید سپهر قاضی نوری؛ دکتر سید حبیب الله طباطبائیان

7.

تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب

دوره 17، شماره 4، مهر 1383
دکتر محمود فیروزیان؛ حسین صوفلو

8.

چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه

دوره 10، شماره 2، تیر 1382
دکتر محمدشاه علیزاده؛ دکتر عزیز الله معماریانی

9.

رتبه بندی رقم های سورگوم علوفه ای کشت شده به منظور تغذیه دام براساس روش مدیریت تصمیم گیری چند معیاره

دوره 21، شماره 4، دی 1398، صفحه 545-555
حسین غلامی؛ سید عبداله حسینی؛ کامران رضایزدی

10.

طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان

دوره 43، شماره 1، اسفند 1388
حمید اویسی؛ اصغر ابن الرسول

11.

مکانیابی و ارزیابی انرژی باد برای احداث مزارع بادی- مطالعه موردی در استان فارس

دوره 1، شماره 1، دی 1399، صفحه 48-57
فتح الله پورفیاض؛ حسن دهقانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب