1.

ارزیابی تحمل به شوری دورقم گلرنگ با استفاده از روابط یونی و شاخص‌های بیوشیمیایی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1211-1225
سیدعبدالرضا کاظمینی؛ افشین زمانی؛ اعظم معتضدیان؛ احسان شاکری

2.

بررسی اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی یونجه

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10
زهره دیانت مهارلویی؛ کاظم پوستینی

3.

تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر رشد و جذب عناصر غذایی گندم در شرایط شور

دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 311-320
سمانه حبیبی؛ معصومه فرزانه؛ موسی مسکرباشی

4.

تأثیر جایگزینی نسبی نیترات به‌وسیلۀ آمونیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و جذب عناصر پر‌مصرف دو رقم زیتون در شرایط شور

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-50
فاطمه بهبهانی؛ ولی ربیعی؛ مهدی طاهری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.