1.

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 95-114
عبدالحسین شیروی؛ مهدی نظرنژاد

2.

جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 297-314
مصطفی ماندگار

3.

دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

4.

رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 309-337
علی فاتح؛ ایرج حسینی صدرآبادی

5.

مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 39، شماره 3، مهر 1383
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

6.

هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب