1.

بررسی جامعه‌شناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافتۀ شهر تهران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-120
سعیده امینی؛ نوید عزتی

2.

بی‌تفاوتی اجتماعی؛ چرایی و چگونگی و پیامدها (مورد مطالعه: شهر همدان)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 87-104
اسداله نقدی؛ محبوبه رویین تن

3.

تبیین جامعه ‏شناختی رابطة سرمایة اجتماعی/ فرهنگی و اثربخشی آموزشی معلمان (مطالعة موردی: دبیران دبیرستان‏های شهر سنندج)

دوره 19، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 187-221
جمال محمدی؛ فردین محمدی؛ زهراالسادات سلیمان زاده

4.

تبیین رضایت زناشویی براساس سرمایۀ فرهنگی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی در بین معلمان شهر یزد

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 121-142
فاطمه آبداری تفتی؛ مهدی تولاّئی؛ علیرضا شریفی اردانی

5.

تجارب زیستۀ دختران 30 سال به بالا در زمینۀ داغ ننگ ناشی از تجرد (مورد مطالعه: شهرهای اصفهان و یزد)

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 305-331
فرزانه قانع عزآبادی؛ مسعود کیانپور؛ وحید قاسمی

6.

تحلیل جامعه‌شناختی گونه‌های مدگرایی در میان شهروندان استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 763-789
افشار کبیری؛ ایوب منوچهری؛ رسول بابازاده

7.

سبک زندگی خانواده‌های تهرانی و جنبه‌های آسیب‌زای آن

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 201-220
مریم رفعت جاه؛ مرجان رشوند؛ فاطمه منصوری

8.

سلیقه‏های سینمایی سینماروهای شهر رشت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 103-124
عادل ابراهیمی لویه؛ همایون رضایی زاده

9.

سنجش رابطه میان سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تحقیرشدگی زنان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 251-284
فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع زاده اردشیر

10.

سنجش میزان تأثیر سازه‌های جامعه‌شناختی بر رفتارهای سلامت‌محور بین شهروندان شهر ارومیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 239-260
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ نوشین رحیمی دهگلان

11.

مطالعه موقعیت میدان روشنفکری ایران و موضع آن در قبال فرآیند دموکراتیک‌شدن فرهنگ از انقلاب اسلامی تا 1376

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 143-163
مهرداد نوابخش؛ امین کرمی

12.

مقایسۀ بین نسلی سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در دسترس زنان در شیراز

دوره 11، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 509-530
محمدتقی ایمان؛ مریم سروش

13.

هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعة مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 85-111
محمدمهدی رحمتی؛ همایون مرادخانی؛ مهدی سلطانی گرد فرامرزی؛ سجاد مرادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب