1.

بررسی تولید معنا در فضای شهری برمبنای تئوری ساخت‌یابی (مطالعۀ موردی: بازار تبریز)

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 273-287
حسن سجادزاده؛ بهاره اریس

2.

تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ در ایران

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 325-345
علی ساکت؛ سیدمحمود فاطمی عقدا؛ حسین صادقی؛ احمد فهیمی‌فر

3.

تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش اقلیم در فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب جنوبی(نمونه موردی شهرکرد و بوشهر)

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 151-168
سید حسین بحرینی؛ ارش اقاکریمی

4.

چارچوب شناسایی، تحلیل و بررسی قرارگاه‌های رفتاری در طراحی فضاهای مسکن- نمونه موردی منطقه فرهنگ‌شهر شیراز

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-36
اسماعیل مهری قهفرخی؛ مریم اختیاری؛ حمید رضا شریف

5.

خیزش‏های اسلامی در جهان عرب؛ ارزیابی فرصت‏ها و تهدیدهای منطقه‏ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 81-97
حسین خانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب