1.

ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 673-688
سید هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی؛ لیلا جوهری

2.

سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم مطالعه موردی: شهر نورآباد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 233-255
محمد حسن یزدانی؛ رضا هاشمی معصوم آباد؛ کامران دولتیاریان

3.

سنجش و ارزیابی میزان برخورداری از شاخص‌های سلامت شهری(مطالعه موردی: شهر زابل)

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 195-212
علی صادقی؛ علی اشکبوس؛ علی ویسی نژاد

4.

شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع‌آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 773-790
مهدی حسام؛ اسماعیل آقائی‌زاده؛ منصور رضاعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب