1.

ارائة الگوی منطقه‌بندی شهری بهینه در ایران (نمونة موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 933-955
ربابه محمدزاده؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح اله اوجی

2.

تجزیه و تحلیل فقر شهری با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی بین سال های 1385 و 1395 (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1323-1339
پروین ده ده زاده سیلابی؛ نرگس احمدی فرد

3.

تحلیل آماری-فضایی تغییرات عملکرد برنج، گندم و جو در سواحل جنوبی خزر

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 627-645
حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ سعید بازگیر؛ مصطفی کریمی احمد آباد؛ سعید صوفی زاده

4.

تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 351-366
حسنعلی فرجی سبکبار؛ منصور رضاعلی؛ محمد علی صادقی؛ مهرانگیز رضایی

5.

تحلیل فضایی بارش ماهانة شمال غرب ایران با استفاده از آمارۀ خودهمبستگی فضایی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 451-464
داریوش یار احمدی؛ منصور حلیمی؛ زهرا زارعی چقابلکی‌

6.

تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایۀ شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای میانه اندام (مطالعۀ موردی: شهر میاندوآب)

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 449-471
شهریور روستایی؛ حسین کریم‌زاده؛ خسرو رحمتی

7.

سنجش تعادل‌ و توازن‌های منطقه ای با به‌کارگیری ارزش خدمات اکوسیستمی و پایش فضایی مراکز گراویتی

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 682-701
مصطفی کشتکار؛ نغمه مبرقعی دینان؛ رومینا سیاح نیا؛ زهرا اسدالهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب