1.

اثر اقتصادی روش های برداشت شیرابه گیاه دارویی Ferula assa foetida L بر بهره برداران روستایی در مراتع شهرستان سبزوار (مطالعه موردی: مراتع کال سه گوش و دهنه گودال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402
نرجس استیری؛ فاطمه منتظری؛ اسماعیل فیله کش؛ رضا تمرتاش

2.

اثر دفن زباله بر آبهای سطحی و زیر زمینی

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365
دکتر منصور غیاث الدین؛ مهندس داویدیان

3.

ارزیابی تاثیر شیرابه زائدات شهری بر ویژگی‌های مکانیکی خاک ریزدانه

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1165-1176
احمدرضا حسن زاده؛ علی بیگلری فدافن؛ سید یاسین موسوی؛ علیرضا طبرسا

4.

ارزیابی مخاطرۀ آلودگی منابع آب شهر یاسوج در اثر تخلیۀ زباله

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-15
محسن فرزین

5.

بررسی آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعۀ موردی: مرکز دفن تاکستان)

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 909-921
اکبر باغوند؛ رحیم نصیرزاده؛ محمد علی عبدلی؛ علی وثوق

6.

بررسی اثر شیرابه بر ضریب نفوذپذیری و ساختمان خاکهای رسی بنتونیتی

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383
دکتر سعید گیتی پور؛ دکتر غلامرضا بیدهندی

7.

بررسی تأثیر شیرابه‏های مرکز دفن زباله بر کیفیت آب‏های زیرزمینی شهرستان بجنورد با رویکرد طراحی محل دفن استاندارد و یا جایگزینی هاضم بی‏ هوازی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 301-310
احمد حاجی نژاد؛ پوریا ثروتی؛ حسین یوسفی

8.

بررسی تاثیرات قطر ریشه و دفعات تیغ‌زنی بر میزان شیره‌دهی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
رضا امید بیگی؛ محمد رضا پیر مرادی

9.

بررسی تغییرات نفوذپذیری لاینر رسی در تماس با شیرابه پسماند شهری (مطالعة موردی: محل دفن زباله کهریزک)

دوره 36، شماره 54، شهریور 1389
مهدی جلیلی قاضی‌زاده؛ محمدعلی عبدلی؛ ادوین صفری

10.

بررسی تیمارهای مختلف آبیاری در عملکرد شیرابه، میزان اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی، و بقای گیاه دارویی- مرتعی آنغوزة تلخ (Ferula assa-foetida L.)

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-34
محمدرضا پیرمرادی؛ محمد مقدم؛ نوید یزدانی

11.

بررسی و ردیابی پولوم آلودگی ناشی از حوضچه شیرابه در مدفن زباله همدان با استفاده از توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی و سونداژ الکتریکی قائم

دوره 52، شماره 9، آذر 1400، صفحه 2471-2483
یاور کریمی؛ جلیل هلالی؛ بابک مهدی آزاد؛ اقدس خداکرمی؛ مژگان میرزایی؛ سیده مریم محمدی

12.

بهسازی آسترهای محل دفن زباله های جامد شهری با استفاده از الیاف سنتزی و دی کلسیم فسفات

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 473-488
مهناز اسکندری؛ امین فلامکی؛ کامران محمدزاده ببر؛ هادی منصورآبادی

13.

به کارگیری بنتونیت و آهک برای کاهش نفوذپذیری لایه آب بند مدفن زباله‌های شهری

دوره 43، شماره 1، دی 1388
محمودرضا عبدی؛ علی پارسا پژوه

14.

راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف محل های دفن مواد زائد جامد در کشور

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
محمدعلی عبدلی؛ حسین غیاثی نژاد

15.

رسی بهسازی دفنگاه زبالۀ شهر رشت و مدیریت شیرابۀ آن در راستای کاهش آلودگی تالاب انزلی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 11-22
احمد حاجی نژاد؛ عماد ضیائی حلیمه جانی

16.

کاهش درجای بار آلی شیرابه (مطالعه موردی:محل دفن زباله کهریزک)

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384
ادوین صفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب