1.

آیا ادبیات علم است؟

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 41-43
نیلوفر قربانی ثانی

2.

بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 95-117
زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام

3.

دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 107-138
منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان

4.

کارکرد استدلال قضایی در دادرسی اداری

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1695-1712
احمد دیلمی؛ زهرا بیدار

5.

مهندسی نورماتیویته در معرفت‌شناسی کواین

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 197-218
زهرا قزلباش؛ مهدی ذاکری؛ حسن مهرنیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب