1.

تأثیر چرای بلندمدت گاو در خصوصیات مورفولوژیک ریشة گونة Brachiaria decumbens و چگونگی توزیع آن در خاک (مطالعة موردی: چراگاه استوایی در کشور مالزی)

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 333-344
مجید آجورلو؛ محبوبه ابراهیمیان؛ رمضانی عبدالله

2.

تأثیر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه (Enterobacter cloacae) بر جذب و کارایی جذب پتاسیم در گیاه نیشکر (Saccharum officinarum L.)

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1689-1699
سعید صفیرزاده؛ مصطفی چرم؛ نعیمه عنایت ضمیر

3.

تأثیر غلظت‌های مختلف کروم در آب آبیاری بر ریشه و رشد ارقام کنجد

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 349-367
علیرضا توکلی؛ رضا نصرتی؛ متین جامی معینی

4.

تأثیر نانونقره بر آلودگی باکتریایی و شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام GN15 کشت بافتی

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 119-128
الناز حاتمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علیرضا قنبری؛ لطفعلی ناصری

5.

گزینش برای تحمل به تنش خشکی براساس سیستم ریشه‌ای و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در فسکیوی بلند

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 157-168
فاطمه پیرنجم الدین؛ محمد مهدی مجیدی؛ مهدی قیصری؛ زهرا رادان

6.

مقایسه کارایی جذب فسفر و مکانیسم‌های مؤثر در آن در واریته‌های تجاری نیشکر

دوره 54، شماره 8، آبان 1402، صفحه 1179-1196
سعید صفیرزاده؛ اکبر کریمی؛ افشین آریز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب