1.

التعلیل بالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 69-84
محمد ابراهیم خلیفة الشوشتری؛ حسین پورمداح اردکانی

2.

دراسة قواعد العلاقات النحویة فی کتاب سیبویه (علی ضوء المنهج الوصفی)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 73-108
مهین حاجی زاده

3.

نظر ادبای تازی درباره سیبویه پارسی

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
غلامحسین باقری مهیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب