1.

فرجام شناسی در دین زردشتی

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکترعلی مهدیزاده

2.

مرگ و مراسم تدفین در دین مزدایی

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر علی مهدی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب