1.

ارزیابی مادی‌های اصفهان به‌منزلۀ سبزراه، با رویکرد توسعۀ پایدار (نمونۀ موردی: نهر نیاصرم)

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 1067-1082
محمود قلعه نویی؛ مینو علیخانی

2.

بازآفرینی منظر طبیعی- تاریخی زیرساخت‌های سبز شهری بر اساس دو مدل پیوستگی و جاذبه، نمونه موردمطالعه منطقه 3 اصفهان

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 453-469
ویدا رفیعی؛ فریبا وحیدزادگان؛ رکسانا عبداللهی

3.

بررسی تأثیر خدمت اکوسیستمی خنک‌کنندگی زیرساخت‌های سبز شهری بر کاهش بار گرمای محیطی و بهره‌وری انرژی در کلان‌شهر تبریز

دوره 11، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 175-203
مهدی هریسچیان؛ حسن محمودزاده؛ رسول قربانی

4.

بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسودۀ شهری در چارچوب توسعۀ پایدار از طریق تداخل بر اونفیلدها در سیستم زیرساخت‌های سبز (نمونۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 483-498
محمد رضا مثنوی؛ اسماعیل صالحی؛ مینو باغبانی

5.

مدیریت رواناب شهری با کمک فیلترهای سبز و اینترنت اشیا

دوره 1، شماره 1، دی 1399، صفحه 26-31
پریسا صراطی؛ فاطمه اصغری کلشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب