1.

ارزیابی و پیش‌بینی مسیر بهینۀ گسترش شهری سنندج با استفاده از سلول‌های خودکار- مارکوف

دوره 3، شماره 4، دی 1394، صفحه 431-446
ناصح عبدی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ نفیسه مرصوصی؛ شاه بخت رستمی

2.

ارزیابی و مدل‌سازی اثرات گسترش شهری بر الگوهای سیمای سرزمین در کلان شهر کرج

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-166
فاطمه محمدیاری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ اردوان زرندیان

3.

بررسی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی، گسترش شهری و تأثیر آن بر افزایش دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر چندزمانة لندست (مطالعة موردی: شهر گرگان)

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 545-568
سامان نادی‌زاده شورابه؛ سعید حمزه؛ مجید کیاورز؛ سید کریم افشاری‌پور

4.

پیش‌بینی جهات توسعۀ شهری با استفاده از روش ترکیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل احتمالاتی بیزین (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 357-370
حسین نظم فر

5.

تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری براساس تلفیق مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و میانگین وزنی مرتب شده

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 949-969
سامان نادی زاده شورابه؛ نجمه نیسانی سامانی؛ محمد رضا جلوخانی نیارکی

6.

سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی شهری مطالعه موردی: شهر ساری

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 189-204
عامر نیک پور؛ منصوره یاراحمدی

7.

طبقه‌بندی و شناسایی تغییرات اراضی ساخته‌شده با استفاده از تصاویر سنجش‌ازدور

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 445-468
کیوان عزی مند؛ عطاءاله عبدالهی کاکرودی؛ مجید کیاورز مقدم

8.

گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-66
احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی

9.

مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 323-341
میرنجف موسوی؛ رسول یزدانی چهاربرج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب