1.

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها، هورمون رشد و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 399-413
رویا عسکری؛ علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گایینی؛ مهدی هدایتی؛ محمدرضا حامدی نیا

2.

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی کمرین و مقاومت به انسولین مردان جوان چاق

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-13
حمید یوسف زاده؛ علی اصغر رواسی؛ محمدرضا کردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب