1.

أنماط القناع فی شعر عزّالدّین المناصرة

دوره 12، شماره 1، تیر 2016، صفحه 71-89
معصومه بخشعلی زاده؛ رقیه رستم پور ملکی

2.

جدلیة الأنا و الآخر فی أشعار عزالدین المناصرة المقاومة

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-22
مریم عباسعلی نژاد؛ خلیل پروینی؛ هادی نظری منظم؛ سید فضل الله میرقادری

3.

رابطه زبان و واقعیت در تحلیل مفهوم تبعیدگاه در زبان شعری عزالدین المناصرة

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 155-175
محمد یعقوبی؛ رسول زارع

4.

ظاهرة الاغتراب فی شعر عزالدین المناصرة

دوره 11، شماره 3، دی 2015، صفحه 387-408
امیر فرهنگ نیا؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی

5.

محتوا پذیری مکان کنعان و دلالت های متعدد آن در اشعار عزالدین المناصرة

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 291-312
صغرا فلاحتی؛ محمدصالح شریف عسکری؛ محمد یعقوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب