1.

بررسی موردی کژحوزه‌بندی انتخاباتی در پرتو دادرسی اساسی ایالات متحدۀ امریکا و ره‌آورد آن در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 225-244
سید محمد مهدی غمامی؛ محمد حسین بستانی

2.

جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-83
خیرالله پروین

3.

دادرسی اساسی یا نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی

دوره 1، شماره 2، مهر 1389، صفحه 81-99
بیژن عباسی

4.

قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 789-809
علی خالقی؛ نجمه غفاری الهی کاشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب