1.

اصلاحات در دورۀ اموی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 35-46
محمد شهیدی؛ محمدصالح معززی‌نیا

2.

بررسی تاریخی زمینه‌های اجتماعی و فکری آثار یوحنا دمشقی

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 295-317
سید محمد علی میرصانعی

3.

بررسی جایگاه اداری اهل‌ذمه در عصر اموی مطالعه موردی؛ اهل‌ذمه عراق و شام

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 173-195
حسین علی بیگی؛ شهرام یوسفی فر؛ عثمان یوسفی

4.

پیوند فکری تکفیری‌های داعش با حکومت امویان

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 871-888
یعقوب توکلی؛ نوراله کریمیان کریمی

5.

خاستگاه های سیاسی – اقتصادی قیام عبدالله بن زبیر

دوره 62، شماره 0، دی 1376
محمدرضا رحمتی

6.

قیام عبداله بن معاویه بن عبداله بن جعفر طالبی و پیامدهای آن

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 49-68
زینب علا؛ مسعود بهرامیان

7.

کوشش‌های مسلمانان برای فتح جزیرۀ سَردانِیَه از سدۀ اول تا پنجم هجری

دوره 48، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 63-76
یونس فرهمند؛ قدریه تاج بخش

8.

مراکز دانش و ادب در عصر امویان

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر محمد سپهری

9.

نخستین مراحل ورود اسلام به هند

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377
جمال موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب