1.

تحلیل و ارزیابی سرمایة اجتماعی شبکه‌های خرد توسعه در راستای توسعة پایدار محلی (مطالعة موردی: پروژة بین‌المللی RFLDL، شهرستان سرایان)

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 545-566
مهدی قربانی؛ لیلا عوض پور؛ محمد امین خراسانی

2.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با قانون‌گریزی؛ تبیینی جامعه‌شناختی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-282
سیاوش خدایاری؛ اسماعیل جهانبخش؛ منصور حقیقتیان

3.

سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-31
ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب