1.

تعیین عوامل سازه ای/ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از FUZZY LOGIC & GIS

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
دکترکیومرث حبیبی؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر ابوالفضل مشکینی؛ دکتر علی عسگری؛ مهندس سعید نظری عدلی

2.

جریان شکلگیری محیطهای کهن شهری در ایران در بستر تاریخ

دوره 18، شماره 18، دی 1376
دکتر منوچهر طبیبیان

3.

سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری در ایران

دوره 7، شماره 0، تیر 1379
دکتر محمد مهدی عزیزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب