1.

تخمین خصوصیات هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روشهای حل تحلیلی و معکوس مبتنی بر اندازه‌گیریهای دستگاه نفوذسنج دیسک

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 481-493
سینا بشارت؛ گیسو هاشم پور؛ کامران زینال زاده

2.

شبیه‌سازی توزیع دو بعدی رطوبت خاک طی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 221-229
فاطمه نایب لویی؛ مهدی کوچک زاده؛ کیومرث ابراهیمی؛ مهدی همایی؛ فریبرز عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب