کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 17

1

Evaluation of visual pollution in urban squares, using SWOT, AHP, and QSPM techniques (Case study: Tehran squares of Enghelab and Vanak)

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 655-667
Hadis Allahyari؛ Saeedeh Nasehi؛ Esmail Salehi؛ Lobat Zebardast

2

Groundwater potentiality through Analytic Hierarchy Process (AHP) using remote sensing and Geographic Information System (GIS)

دوره 6، شماره 1، بهار 2016، صفحه 75-88
Amir Hatefi Ardakani؛ Mohamad Ekhtesasi

3

Karstification Potential Mapping in Northeast of Khuzestan Province, Iran, using Fuzzy Logic and Analytical Hierarchy Process (AHP) techniques

دوره 6، شماره 2، پاییز 2016، صفحه 265-282
Samad Moradi؛ Nasrollah Kalantari؛ Abbas Charchi

4

Multi-Criteria Decision-based Model for Road Network Process

دوره 4، شماره 4، زمستان 2010، صفحه 573-582
A. Sadeghi-Niaraki؛ K. Kim؛ M. Varshosaz

5

OWA Analysis for Ecological Capability Assessment in Watersheds

دوره 7، شماره 1، بهار 2013، صفحه 241-254
M.J. Amiri؛ A.S. Mahiny؛ S.M. Hosseini؛ S.Gh. Jalali؛ Z. Ezadkhasty؛ Sh. Karami

6

Sustainable management of Kiyan forest reserve-Iran: An analysis of hierarchal process

دوره 2، شماره 1، بهار 2016، صفحه 79-87
Vahed Kiyani؛ Noredin Rostami

7

ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنه‌بندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 245-252
حمید نوری؛ علی رضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ نبی الله سپهری؛ محمد مهدی آرتیمانی

8

ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مطالعاتی اهر ورزقان به منظور استقرار کاربری مرتعداری به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10
ایمان شرفی زاد؛ فرزانه رضوانی

9

بررسی امکان توسعۀ گردشگری در جنگل با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 701-711
حمید صوفی مریو؛ ساسان بابایی کفاکی؛ وحید اعتماد؛ ناصر احمدی ثانی

10

تعیین و اولویت‌بندی معیارهای مکان‌گزینی استقرار اماکن ورزشی جهت تساوی در دسترسی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)

دوره 7، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 795-814
کریم زهره وندیان؛ حسن اسدی؛ فرشته ابراهیمی؛ مهدی صمدی

11

تهیۀ نقشۀ پراکنش جغرافیایی مناطق مناسب دفن پسماند جامد شهری (مطالعۀ موردی: مراتع نازلوچای ارومیه)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 309-317
رویا جنگی دغدغان؛ حمیدرضا ممتاز؛ مهشید سوری

12

شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-39
عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسلم مبارکی

13

طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تابع زیان تاگوچی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 425-444
ابوالقاسم ابراهیمی؛ مسلم علی محمدلو؛ سحر محمدی

14

معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40
محبوبه ایزدیار؛ ژاله معماری؛ میرحسین موسوی

15

مکان‌یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل‌ سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 153-145
رضا پهلوان؛ محمود امید؛ اسداله اکرم؛ علی اکبر نظری سامانی

16

مکان‌یابی دفن پسماند در ناحیة اردل برای کاهش مخاطرات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 109-123
سید اسکندر صیدایی؛ داریوش رحیمی؛ نسیم حسین زاده

17

واکاوی توان سازگاری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 901-912
محبوبه خیراللهی؛ امیر حسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.