1.

اکولوژی، پراکنش و ترکیب جمعیت دیاتومه‌ها در دریاچه سد طالقان

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 205-222
رضوان موسوی ندوشن؛ احسان آقاجعفری

2.

بررسی پراکنش فضایی و تغییرات جمعیت گونه‌های مهم بال‌ریشکدار روی گندم

دوره 44، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 283-290
لیلا رمضانی؛ نوشین زندی سوهانی

3.

بررسی تأثیر عامل‌های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های هرز محصولات زمستانه استان ایلام

دوره 16، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 303-320
مهرشاد براری؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ مرتضی عموزاده؛ مرزبان فرامرزی

4.

بررسی تاکسونومیک خانوادة (Lygaeidae (Hemiptera : Heteroptera در منطقه کرج

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی

5.

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونۀ Calligonum eriopodum (مطالعۀ موردی: شنزارهای اطراف شهرستان قائن)

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 529-536
سیده خدیجه مهدوی؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ محمد حسن جوری؛ حسین توکلی

6.

بررسی غنای گونه‌ای زنبورهای گالزای بلوط (Hymenoptera: Cynipidae) به دو روش Rarefaction و Jackknife و محاسبه شاخص‌های تشابه آنها در آذربایجان‌غربی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 171-178
محمدرضا زرگران؛ محمدحسن صفر علیزاده؛ علی اصغر پور میرزا

7.

بررسی فونستیکی ماهیان استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 58-74
آرش جولاده رودبار؛ سهیل ایگدری

8.

بررسی متغیرهای محیطی بر پراکنش سیاه ماهی قنات (Capoeta fusca) در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 93-99
سعیده ملکی؛ حسین مصطفوی؛ آزاد تیموری

9.

تأثیر روش‌های مدیریت تناوب زراعی و علف‌کش بر پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 521-530
مژگان ویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علی زاده؛ مهدی مین باشی؛ مصطفی اویسی

10.

تغییرات مطلوبیت زیستگاه ماهی نازک جنوب: ‌Chondrostoma regium (Cypriniformes Leuciscidae) در رودخانۀ زاب کوچک در چهار فصل سال

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 203-214
زانیار غفوری؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ جمال رحیمی؛ مهرداد حسنی‌ اژدری

11.

تنوع زیستی ماهیان در رودخانة تجن ساری (استان مازندران)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 41-48
حسین رحمانی؛ خسرو جانی خلیلی؛ حسین انوری فر

12.

شناسایی پاتوتیپ‌های قارچ Didymella rabiei،عامل برق‎زدگی نخود در استان‌های ایلام و کرمانشاه

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 187-193
خشنود نوراللهی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ سید محمود اخوت

13.

شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه قره سو

دوره 74، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-43
سمیه جمنی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ ابوالحسن فتح آبادی

14.

فراز و نشیب جمعیت و الگوی پراکنش فضایی سپردار زرد شرقی مرکبات Aonidiella orientalis در جنوب کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1403
سمیه رنجبر؛ پیمان نامور

15.

مروری بر سیکلیدماهیان (Actinopterygii: Cichlidae) آب‌های داخلی ایران به همراه اولین گزارش از حضور تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-10
غلامرضا رفیعی؛ آرش جولاده رودبار؛ سهیل ایگدری

16.

مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه‌های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران

دوره 40، شماره 2، بهمن 1388
شهرام نعیمی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ لاسلو کردیچ؛ وحید خسرویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب