1.

اثرات بی دردی ناشی از تزریق اپیدورال دتومیدین در گاو

دوره 60، شماره 3، آبان 1384
دکتر اسداله کریمان

2.

مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376
دکتر اسداله کریمان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر ایرج نوروزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب