1.

ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‌ها

دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 40-63
شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

2.

بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سود آوری شرکت ها

دوره 6، شماره 2، دی 1383
محمداسماعیل فدایى نژاد

3.

بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 1، شهریور 1386
مهناز ملا نظری؛ ساناز کریمی

4.

بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

دوره 15، شماره 1، خرداد 1387
شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی

5.

بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 3، آذر 1385
حسین فخاری؛ صادق یوسف نژاد

6.

بررسی رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس سه شاخص ترینر، جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقدشوندگی آنها

دوره 7، شماره 1، اسفند 1384
غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ رضا تهرانی؛ زهرا شیرازیان

7.

بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 29، مرداد 1389
محمد یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ سید جعفر لاریمی

8.

بررسی نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 3، مهر 1383
دکتر احمد ظریف فرد؛ امین ناظمی

9.

تأثیر توانایی مدیران بر محافظه‌کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی

دوره 29، شماره 4، 1401، صفحه 628-649
شکرالله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ علی غیوری مقدم

10.

جریان نقد مطلوب سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان در بازار سرمایۀ ایران

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 275-286
مارال دادبین؛ احمد پویانفر

11.

رابطه محافظه‌کاری و به‌هنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی

دوره 18، شماره 64، شهریور 1390، صفحه 1-18
حمید خالقی مقدم؛ مصطفی احمدخان بیگی

12.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر میزان دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه

دوره 18، شماره 65، آذر 1390، صفحه 41-62
حمید حقیقت؛ مسعود بختیاری؛ محمد تقی بهشتی پور

13.

شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 15، خرداد 1382
دکتر حسین عبده تبریزى؛ دکتر داریوش دمورى

14.

نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1387
محمود یحیی‌زاده‌فر؛ جواد خرمدین

15.

ویژگی‌های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 3، مهر 1388
سید حسین سجادی؛ منصور زراء نژاد؛ علیرضا جعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب