1.

خطای تحویلی نگری در دیدگاه الهیات پویشی گریفین

دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 93-116
سعیده سیاری؛ احد قراملکی

2.

روی آورد بین رشته ای و هویت معرفتی فلسفه صدرایی

دوره 63، شماره 0، تیر 1377
احد فرامرز قراملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب