26.

بررسی برخی آثار آتریپلکس لنتی فورمیس بر ویژگی های پوشش گیاهی در محیط های تحت کشت

دوره 56، شماره 2، پاییز 1382
محمد جعفری؛ سیدمرتضی چالاک حقیقی؛ سیدحمیدرضا حبیبیان؛ حسین آذرنیوند

27.

بررسی تغییرات برخی خصوصیات خاک در رویشگاه های طبیعی گیاه لگجی Capparis spinosa در استان بوشهر

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 431-438
سید حسن کابلی؛ فرهاد فخری؛ علی اشرف جعفری؛ پرویز بیات

28.

بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385
دکتر علی سوخته زاری؛ دکتر مهدی وجگانی؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی

29.

بررسی مشارکت زنان در نیروی کاری در استانها در سالهای 55-65 و 75

دوره 1، شماره 21، پاییز 1382
حسین محمودیان

30.

بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری

دوره 16، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 707-734
محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور؛ مرضیه ملکی

31.

بررسی و تحلیل مفهوم فرزندآوری از دیدگاه امام محمد غزالی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-39
علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور

32.

پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
مهرداد معمار؛ محمد جواد ضمیری

33.

پژوهشی در زمینه های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری

دوره 15، شماره 15، تابستان 1379
دکتر حسین محمودیان

34.

تأثیر آلبومین سرم گاوی (BSA) بر فراسنجه های جنبایی اسپرم و باروری خروس بومی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 397-408
صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی مموئی

35.

تأثیر برابری جنسیتی درون خانواده بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 151-172
احمد دراهکی؛ رضا نوبخت

36.

تأثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه‌های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزۀ تابستانۀ رقم اصلاح‌شدۀ ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 481-490
مصباح بابالار؛ سعیده محتشمی؛ لیلا تبریزی؛ وحید روشن

37.

تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره‌ای بر فراسنجه‌های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 251-259
معصومه داودزاده؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ خلیل میرزاده؛ علی آقائی

38.

تأثیر سولفات آمونیوم بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی مرزه تابستانه رقم ساترن (‏Satureja ‎hortensis L. cv. Saturn‏)‏

دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 273-286
مصباح بابالار؛ سعیده محتشمی؛ لیلا تبریزی؛ وحید روشن؛ حسین محمدی

39.

تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 141-151
محبوب محمدی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ مهدی انصاری

40.

تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380
دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر رضا محمدی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس محمدرضا ملاصالحی؛ دکتر ناصر امام جمعه کاشان

41.

تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعۀ موردی: ایران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 311-325
محمد حسن فطرس؛ مریم نجمی؛ عباس معمارزاده

42.

تحلیل کوهورتی (نسلی) نگرش زنان دربارۀ ارزش فرزند در استان سمنان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 229-250
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ حسن سرایی

43.

تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376
دکتر سید حسین حسینی

44.

تعیین‌کننده‌های اقتصادی ـ اجتماعی قصد و رفتار فرزندآوری در مردان شهر تهران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1123-1147
فاطمه مدیری؛ فاطمه تنها؛ نرجس گیلانی

45.

تغییرات فراسنجه های بافت شناسی و بیان نسبی ژن های TGF-B4 و StAR در بیضه خروس های تغذیه شده با کوآنزیم Q10 و امگا3

دوره 23، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 293-302
حمیدرضا سالاری؛ یوسف جعفری آهنگری؛ زربخت انصاری پیرسرایی

46.

درآمد خانواده و تقاضا برای فرزند: الگوی نظری بدیل و برخی شواهد

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 115-135
وحید مهربانی

47.

سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383
زهرا علمی

48.

سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20
مجید احمدیان؛ وحید مهربانی

49.

سنجش تأثیر مسئولیت زنان شاغل بر باروری در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-44
محمود قاضی طباطبایی؛ نادر مهری

50.

سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان باردار نسبت به سقط عمدی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 5-23
حسن سرائی؛ پگاه روشان شمال

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.