1.

ایمنی زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر مصطفی اخلاقی

2.

بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382
دکتر شاهرخ نویدپور؛ دکتر ناصر حقوقی راد؛ دکتر حبیب اله پایکاری

3.

مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
نریمان شیخی؛ محمد حسن بزرگمهر ی فرد؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی

4.

مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378
علی میکائیلی؛ محمد مؤذنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب