1.

ارزیابی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده‏های شنبلیلة بومی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 123-130
عباس یداللهی؛ عطیه میان ‏محله؛ عبدالعلی شجاعیان

2.

بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه‌های گیاه دارویی آویشن

دوره 40، شماره 1، بهار 1388
ثریا مهدوی؛ قاسم کریم زاده؛ حسن مداح عارفی

3.

بررسی خصوصیات کاریوتیپ ده جمعیت محوری یونجه(Medicago sativa L.) در ترکیه

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-149
عیسی ظریفی؛ جعفر سری سویم آی؛ صباحدین آل بایراک

4.

بررسی سیتوژنتیکی گو نه‌هایی از جنس شبدر در استان فارس با بهره گیری از سیستم آنالیز تصویری

دوره 61، شماره 2، بهار 1388
مهرناز ریاست؛ سیدمحسن حسام‌زاده؛ سارا صادقیان؛ احمد حاتمی

5.

بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
سامان یزدان ستا؛ قاسم کریم زاده؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی

6.

بررسی کاریوتیپ و نواربندی Ag-NOR کروموزوم‌های ماهی جنگجوی سیامی (Betta splendens)

دوره 68، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 249-255
فرهاد امینی؛ ارغوان سادات سکوت

7.

بررسی ویژگی های سیتوژنتیکی برخی از توده های پیاز مورد کشت در ایران

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389
شهروز رفیع زاده؛ مهدی نصر اصفهانی؛ شاهین واعظی

8.

تجزیه و تحلیل سیتوژنتیکی چند گونه اسپرس (Onobrychis spp.) از منطقه مرکزی ایران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 707-717
محمد مهدی مجیدی؛ ابوالقاسم اکبریان

9.

تجزیۀ تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی نژادگان‌های مختلف یونجه (Medicago sativa L.) در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 695-708
محسن فرشادفر؛ فاطمه بلورچیان؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی

10.

مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384
محمد احمدآبادی؛ پریچهر احمدیان‌تهرانی؛ منصور امیدی؛ داریوش داودی

11.

مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های گندم وحشی آجیلوپس ایران و نواربندی OR

دوره 41، شماره 2، تابستان 1389
قاسم کریم زاده؛ صادق اشکانی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ داریوش داودی؛ قادر میرزاقادری

12.

مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی

دوره 56، شماره 1، تابستان 1380
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر محمود خضاب؛ دکتر غلامرضا معتمدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.