1.

اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی

دوره 11، شماره 36، زمستان 1385
فریده علوی

2.

بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 255-274
شیرزاد نعیمی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی

3.

بحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-68
مهدی شهابی

4.

بررسی چگونگی شکل‌گیری حسب‌حال‌نویسی تخیلی متأثر از نظریه‌های کوانتومی در آثار ژرژ پرک

دوره 14، شماره 54، پاییز 1388
فریده علوی؛ سهیلا سعیدی

5.

بررسی کارکردهای سینما در ایران (ارزیابی سینمای سال های 1374 تا 1385 براساس توزیع کارکردی فیلم ها)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388
تقی آزادارمکی

6.

برهان صدیقین به تقریر مرحوم علامه طباطبایی

163-162، شماره 0، پاییز 1381
دکتر محمد حسین گنجی

7.

پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف

دوره 8، شماره 14، بهار 1382
فریده علوى

8.

«تحلیل اقتصادی حقوق» در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پست‌مدرنیتۀ حقوقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 257-283
مهدی شهابی

9.

تحلیل برخی نتایج آموزهای ویتگنشتاین متاخر برای علوم اجتماعی

دوره 19، شماره 19، تابستان 1381
علی پایا

10.

حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق)

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-48
امیر صادقی نشاط

11.

دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

دوره 15، شماره 58، زمستان 1389، صفحه 5-30
جمشید آذری ازغندی

12.

رابطه زبان و واقعیت از منظر وینگنشتاین متأخر با توجه به تفسیر ایلهام دیلمن

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-145
مهدی حسین زاده یزدی

13.

راهگشایی منطق فازی در تبیین رابطۀ نظریه و واقعیت

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 167-187
سید مسعود موسوی شفائی؛ مهدی شاپوری داد

14.

عدم قطعیت در فراداستان «شب ممکن»

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-70
نعمت الله ایران زاده؛ نفیسه لیاقی مطلق

15.

فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384
بهرام مقدادی

16.

ماهیت و اثر فرض حقوقی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388
ابراهیم دلشاد معارف

17.

مسئله وجود در فلسفة کندی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 243-257
علی مطهری

18.

نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15
افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا

19.

واقعیت استیلیزه در تئاتر رئالیستی معاصر

دوره 2، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 69-77
محمدمهدی سلطانی سروستانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.