1.

اثر تاریخ انتقال بنه و وزن بنه مادری بر صفات کیفی و عملکرد زعفران در شرایط اقلیمی جیرفت

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 211-221
سید محمد علوی سینی؛ احمد احمدپور جلگه؛ محمد بهروزه؛ مجید سلطانی

2.

اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی تیتانیوم به دو فرم نانو و غیر نانو بر خصوصیات رشدی و عملکردی گل ‏محمدی (‏Rosa × damascena Mill.‎‏)‏

دوره 52، شماره 3، آذر 1400، صفحه 701-710
یحیی سلاح ورزی؛ مریم کمالی

3.

اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA

دوره 22، شماره 3، مهر 1399، صفحه 475-486
فاطمه غفاری رهبر؛ معظم حسن پور اصیل؛ آتوسا وزیری؛ سهیلا تالش ساسانی؛ جمالعلی الفتی

4.

بررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگ‎گیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicum Mill.)

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 575-589
روح انگیز نادری؛ محمد کرمانشاهانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ احمد خلیقی

5.

بررسی قابلیت کشت گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در فضای‌سبز

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 647-655
حسن ملکی لجایر؛ یوسف حمید اغلی؛ هدایت زکی راده؛ محمدحسن بیگلوئی؛ اسماعیل چمنی

6.

تأثیر اسید‌سالیسیلیک و متیل‌جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیمی‌های آنتی‌اکسیدانی و درصد اسانس گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط اقلیمی زنجان

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-103
یاسین دستیار؛ میترا اعلایی؛ عزیزاله خیری

7.

تأثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 175-184
مصعومه خاتمی؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی

8.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس ‏(‏Narsicuss tazetta L.‎‏)‏

دوره 51، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 79-90
علی ناصری مقدم؛ حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد

9.

تاثیر روش مصرف سایکوسل بر رشد و گلدهی آزالیا رقم ژاپونیکا قرمز ‏(‏Rhododendron simsii cv. Japonica Red‏)‏

دوره 53، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 239-255
سپیده تقی پور جیردهی؛ معظم حسن پور اصیل

10.

تغییر مورفو فیتوشیمیایی سرخارگل (‏Echinacea purpurea L.‎‏) تحت تاثیر سالیسیلیک‌اسید و ‏هیومیک‌اسید

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 681-690
سید نجم الدین مرتضوی؛ لطافت مرادی

11.

مقایسه برخی صفات مورفوفیتوشیمیایی دو گونه کاکوتی کشت‌شده و خودرو در ‏استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

دوره 26، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 363-387
زینب علی پور؛ خدایار همتی؛ خلیل زینلی نژاد؛ محمد خیرخواهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب